მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

მოხალისეობა–საერთაშორისო პრაქტიკა და საქართველო

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა (CSI) ფონდ EED-ის მხარდაჭერით განახორციელა მოხალისეობის სფეროს სამართლებრივი კვლევა მოხალისეობა–საერთაშორისო პრაქტიკა და საქართველო. აღნიშნული მოიცავს მოხალისეობის არსის, ფუნქციის განსაზღვრას, მოხალისეობის საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზსა და საქართველოში მოხალისეობის შესახებ სამართლებრივი ბაზის შექმნისთვის საჭიროებების გამოვლენას. შესაბამისად, კვლევის მიზანია მოხალისეობის მნიშვნელობის, სარგებლის შესახებ საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, საზოგადოებისთვის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის გამოცდილების გაზიარება და იმ ზოგადი ჩარჩოების წარმოჩენა, რომელიც ხელს შეუწყობს მოხალისეობისათვის სამართლებრივი ბაზის შექმნას.
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI) მუშაობს მოხალისეობის შესახებ საკანონმდებლო წინადადებების მომზადებისა და მისი ლობირების მიმართულებით.