მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

ტრენინგი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების შიდა რეგულაციების საკითხებზე

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა, 26 მარტს ჩაატარა ტრენინგი არასამეწარმეო იურიდიული პირების შიდა რეგულაციებისა და სანიმუშო დოკუმენტების საკითხებზე. ტრენინგს ესწრებოდნენ სოციალურ საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ტრენინგი მოიცავდა ისეთ საკითხებს, რომელთა გამოყენება ხშირად უწევთ არასამეწარმეო (არაკომერციული) ორგანიზაციებს, კერძოდ, შრომის შინაგანაწესი, ხელშეკრულებები (ნასყიდობის, ქირავნობის, მომომსახურების, შრომითი), ასევე გაეცნენ შესყიდვების დებულებას. აღნიშნული საკითხების გაცნობა ხელს შეუწყობს და დაეხმარება საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს საქმიანობის ხარისხიანად და ეფექტურად განხორციელების უზრუნველყოფაში.